Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии – септември 2018

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии - септември 2018
Lesson 1 Запис от срещата на 11 септември 2018 г.
Lesson 2 Запис от срещата на 25 септември 2018 г.
Powered By WP Courseware