Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии – октомври 2018

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии - октомври 2018
Lesson 1 Запис от срещата на 10 октомври 2018 г.
Lesson 2 Запис от срещата на 29 октомври 2018 г.
Powered By WP Courseware