Активно инвестиране

Изграждане на подход за уверено, безстресово и печелившо търгуване на фондовите пазари

Module 1 Инвестиционни инструменти
Unit 1 В какви инструменти можете да инвестирате, ако се стремите към активно управление на вашия инвестиционен портфейл за постигане на по-висока доходност
Module 2 Борсови показатели
Unit 1 Как можете да намирате подценени компании на борсата – показатели, които да следите при всяка инвестиция
Module 3 Технически анализ на пазарния тренд
Unit 1 Технически подход на инвестиране: как да оценявате правилно тренда на борсовите пазари
Module 4 Дългосрочно инвестиране в акции
Unit 1 Изграждане на подход за дългосрочно инвестиране в акции
Module 5 Краткосрочно инвестиране
Unit 1 Подход за успешно краткосрочно инвестиране и swing trading с акции.
Module 6 Големина и брой на позициите в портфейла
Unit 1 Управление на големината и броя на позициите в портфейла.
Module 7 Контрол над емоциите и управление на риска
Unit 1 Контролиране на емоциите при активна търговия на борсата. Стратегия за управление на риска.
Module 8 Практическо прилагане на подход за краткосрочно и дългосрочно инвестиране
Unit 1 Сесия въпроси и отговори - 1
Unit 2 Сесия въпроси и отговори - 2
Unit 3 Сесия въпроси и отговори - 3
Powered By WP Courseware