Контролиране на емоциите при активна търговия на борсата. Стратегия за управление на риска.

Моля влез в системата, за да можеш да видиш този курс.