Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии – декември 2021

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии - януари 2021
Lesson 1 Запис от срещата на 7 декември 2021
Lesson 2 Запис от срещата на 16 декември 2021 г.
Lesson 3 Запис от срещата на 21 декември 2021
Powered By WP Courseware