Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии – януари 2022

2 групови коучинг сесии

Module 1 Записи от сесиите
Lesson 1 Запис от срещата на 5 януари 2022  
Lesson 2 Запис от срещата на 18 януари 2022  
Lesson 3 Запис от срещата на 26 януари 2022 - сесия с Ивайла  
Powered By WP Courseware