Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии – юли 2019 г.

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии - юли 2019
Lesson 1 Запис от срещата на 11 юли 2019 г.  
Lesson 2 Запис от срещата на 23 юли 2019 г.  
Powered By WP Courseware