Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии – декември 2019 г.

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии - декември 2019
Lesson 1 Запис от срещата на 10 декември 2019 г.  
Lesson 2 Запис от срещата на 19 декември 2019 г.  
Powered By WP Courseware