Запис от срещата на 26 февруари 2020

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Премина ли този урок? Ако да - маркирай го като завършен.