Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии – април 2020

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии - април 2020
Unit 1 Запис от срещата на 8 април 2020
Unit 2 Запис от срещата на 15 април 2020
Unit 3 Запис от срещата на 22 април 2020
Powered By WP Courseware