Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии – декември 2020

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии - февруари 2020
Lesson 1 Запис от срещата на 1 декември 2020  
Lesson 2 Запис от срещата на 17 декември 2020  
Powered By WP Courseware