Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – ноември 2020

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии СТАРТ - ноември 2020
Lesson 1 Запис от срещата на 4 ноември 2020  
Lesson 2 Запис от срещата на 19 ноември 2020  
Powered By WP Courseware