Програма БИЗНЕС ЕКСПАНЗИЯ – видео уроци 2021

12-месечна програма за собственици на малък бизнес, преминали през видео уроците на програма БИЗНЕС РАСТЕЖ

Module 1 Въведение и организационни въпроси
Unit 1 Присъедини се към Фейсбук групата на програма Бизнес експанзия
Module 2 Фундамент на твоя бизнес
Unit 1 Ревизия на идеалния клиент
Unit 2 Направи времето да работи за теб
Unit 3 Изгради проактивна среда
Unit 4 Закотви се за успех
Unit 5 Преговор: Фундамент на твоя бизнес
Module 3 Екип
Unit 1 Наемане на топ таланти
Unit 2 Как да работиш с твоя екип
Unit 3 Създай система на отговорност
Unit 4 Преговор: Екип
Unit 5 Наточи секирата: модули Фундамент на твоя бизнес и Екип
Module 4 Системи
Unit 1 Изграждане на системи в твоя бизнес
Unit 2 Система за последваща комуникация
Unit 3 Система за генериране на препоръки
Unit 4 Създай наръчник на дейностите
Unit 5 Преговор: Системи
Module 5 Подобряване на твоя модел
Unit 1 Реализирай допълнителни продажби
Unit 2 Реактивирай старите си клиенти
Unit 3 Подобри всеки аспект от твоя бизнес модел
Unit 4 Преговор: Подобряване на твоя модел
Unit 5 Наточи секирата: модули Системи и Подобряване на твоя модел
Module 6 Отличи се от конкурентите си
Unit 1 Създай твоя собствена система
Unit 2 5 нива на пазарна сложност
Unit 3 Три вида съдържание
Unit 4 Напиши книга, за да привличаш клиенти
Unit 5 Как да обслужваш твоите клиенти
Unit 6 Преговор: Отличи се от конкурентите си
Module 7 Генерирай пасивен доход
Unit 1 Модели за пасивен доход
Unit 2 Създай твоята неустоима безплатна оферта
Unit 3 Създаване на нов продукт
Unit 4 Кампания за пускане на нов продукт
Unit 5 Преговор: Генерирай пасивен доход
Unit 6 Наточи секирата: модули Отличи се от конкурентите си и Генерирай пасивен доход
Module 8 Онлайн маркетинг
Unit 1 Как да пишеш въздействащи маркетингови текстове
Unit 2 Онлайн кампании
Unit 3 Създаване на оферти
Unit 4 Създаване на голям имейл лист
Unit 5 Преговор: Онлайн маркетинг
Module 9 Вечнозелен маркетинг
Unit 1 Видео съдържание, което продава
Unit 2 Уебинар модел за привличане на нови клиенти
Unit 3 Създаване на вечнозелен маркетинг
Unit 4 Преговор: Вечнозелен маркетинг
Unit 5 Наточи секирата: модули Онлайн маркетинг и Вечнозелен маркетинг
Module 10 Други умения за усъвършенстване
Unit 1 Презентационни умения
Unit 2 Търговски умения: контрол на рамката
Unit 3 Търговски умения: елиминиране на съпротивата на клиента
Unit 4 Използвай повече своите стратегически партньори
Unit 5 Преговор: Усъвършенстване на други умения
Unit 6 Наточи секирата: модул Други умения за усъвършенстване
Module 11 Заключение
Unit 1 Наточи секирата: преговор на всички уроци
Powered By WP Courseware