Програма БИЗНЕС ЕКСПАНЗИЯ – видео уроци 2023

12-месечна програма за собственици на малък бизнес, преминали през видео уроците на програма БИЗНЕС РАСТЕЖ

Module 1 Въведение и организационни въпроси
Lesson 1 Присъедини се към Фейсбук групата на програма Бизнес експанзия
Module 2 Фундамент на твоя бизнес
Lesson 1 Ревизия на идеалния клиент
Lesson 2 Направи времето да работи за теб
Lesson 3 Изгради проактивна среда
Lesson 4 Закотви се за успех
Lesson 5 Преговор: Фундамент на твоя бизнес
Module 3 Екип
Lesson 1 Наемане на топ таланти
Lesson 2 Как да работиш с твоя екип
Lesson 3 Създай система на отговорност
Lesson 4 Преговор: Екип
Lesson 5 Наточи секирата: модули Фундамент на твоя бизнес и Екип
Module 4 Системи
Lesson 1 Изграждане на системи в твоя бизнес
Lesson 2 Създай наръчник на дейностите
Lesson 3 Система за последваща комуникация
Lesson 4 Система за генериране на препоръки
Lesson 5 Преговор: Системи
Module 5 Подобряване на твоя модел
Lesson 1 Реализирай допълнителни продажби
Lesson 2 Реактивирай старите си клиенти
Lesson 3 Подобри всеки аспект от твоя бизнес модел
Lesson 4 Бизнес модел: имаш ли нужда от нов начин на работа
Lesson 5 Преговор: Подобряване на твоя модел
Lesson 6 Наточи секирата: модули Системи и Подобряване на твоя модел
Module 6 Отличи се от конкурентите си
Lesson 1 5 нива на пазарна сложност
Lesson 2 Създай твоя собствена система
Lesson 3 Три вида съдържание
Lesson 4 Напиши книга, за да привличаш клиенти
Lesson 5 Как да обслужваш твоите клиенти
Lesson 6 Преговор: Отличи се от конкурентите си
Module 7 Генерирай пасивен доход
Lesson 1 Модели за пасивен доход
Lesson 2 Създай твоята неустоима безплатна оферта
Lesson 3 Създаване на нов продукт
Lesson 4 Кампания за пускане на нов продукт
Lesson 5 Преговор: Генерирай пасивен доход
Lesson 6 Наточи секирата: модули Отличи се от конкурентите си и Генерирай пасивен доход
Module 8 Онлайн маркетинг
Lesson 1 Онлайн кампании
Lesson 2 Създаване на оферти
Lesson 3 Създаване на голям имейл лист
Lesson 4 Как да пишеш въздействащи маркетингови текстове
Lesson 5 Преговор: Онлайн маркетинг
Module 9 Вечнозелен маркетинг
Lesson 1 Видео съдържание, което продава
Lesson 2 Уебинар модел за привличане на нови клиенти
Lesson 3 Създаване на вечнозелен маркетинг
Lesson 4 Преговор: Вечнозелен маркетинг
Lesson 5 Наточи секирата: модули Онлайн маркетинг и Вечнозелен маркетинг
Module 10 Увеличи печалбата си
Lesson 1 Оптимизиране на разходите
Lesson 2 Финансов модел за стабилност на бизнеса
Lesson 3 Преговор: Увеличи печалбата си
Module 11 Други умения за усъвършенстване
Lesson 1 Презентационни умения
Lesson 2 Използвай повече своите стратегически партньори
Lesson 3 Преговор: Усъвършенстване на други умения
Lesson 4 Наточи секирата: модул Други умения за усъвършенстване
Module 12 Заключение
Lesson 1 Наточи секирата: преговор на всички уроци
Powered By WP Courseware