Коучинг програма Calivita 2021

Записи от груповите коучинг сесии

Module 1 Записи от сесиите
Lesson 1 Запис от сесията на 16 март 2021  
Lesson 2 Запис от срещата на 17 април 2021  
Lesson 3 Запис от срещата на 19 май 2021  
Lesson 4 Запис от срещата на 23 юни 2021  
Lesson 5 Запис от срещата на 21 юли 2021  
Lesson 6 Запис от срещата на 11 август 2021  
Lesson 7 Запис от срещата на 8 септември 2021  
Lesson 8 Запис от срещата на 5 октомври 2021  
Lesson 9 Запис от срещата на 10 ноември 2021  
Lesson 10 Запис от срещата на 8 декември 2021  
Powered By WP Courseware