Коучинг програма Calivita 2021

Записи от груповите коучинг сесии

Module 1 Записи от сесиите
Unit 1 Запис от сесията на 16 март 2021
Unit 2 Запис от срещата на 17 април 2021
Unit 3 Запис от срещата на 19 май 2021
Unit 4 Запис от срещата на 23 юни 2021
Unit 5 Запис от срещата на 21 юли 2021
Unit 6 Запис от срещата на 11 август 2021
Unit 7 Запис от срещата на 8 септември 2021
Unit 8 Групова коучинг сесия на 5 октомври 2021
Unit 9 Групова коучинг сесия - ноември 2021
Unit 10 Групова коучинг сесия - декември 2021
Powered By WP Courseware