Коучинг програма Calivita 2021

Записи от груповите коучинг сесии

Module 1 Записи от сесиите
Lesson 1 Запис от сесията на 16 март 2021
Lesson 2 Групова коучинг сесия - 17 април 2021
Lesson 3 Групова коучинг сесия - май 2021
Lesson 4 Групова коучинг сесия - юни 2021
Lesson 5 Групова коучинг сесия - юли 2021
Lesson 6 Групова коучинг сесия - август 2021
Lesson 7 Групова коучинг сесия - септември 2021
Lesson 8 Групова коучинг сесия - октомври 2021
Lesson 9 Групова коучинг сесия - ноември 2021
Lesson 10 Групова коучинг сесия - декември 2021
Powered By WP Courseware