Запис от срещата на 23 юни 2021

Моля влез в системата, за да можеш да видиш този курс.