Запис от срещата на 21 юли 2021

Моля влез в системата, за да можеш да видиш този курс.