Запис от срещата на 8 септември 2021

Моля влез в системата, за да можеш да видиш този курс.