Коучинг програма Calivita 2022

Записи от груповите коучинг сесии

Module 1 Записи от срещите
Unit 1 Запис от срещата на 13 януари 2022
Unit 2 Запис от срещата на 10 февруари 2022
Unit 3 Запис от срещата на 15 март 2022
Unit 4 Запис от срещата на 20 април 2022
Unit 5 Групова сесия - май 2022
Unit 6 Групова сесия - юни 2022
Unit 7 Групова сесия - юли 2022
Unit 8 Групова сесия - август 2022
Unit 9 Групова сесия - септември 2022
Unit 10 Групова сесия - октомври 2022
Unit 11 Групова сесия - ноември 2022
Unit 12 Групова сесия - декември 2022
Powered By WP Courseware