Коучинг програма Calivita 2022

Записи от груповите коучинг сесии

Module 1 Записи от срещите
Unit 1 Запис от срещата на 13 януари 2022
Unit 2 Запис от срещата на 10 февруари 2022
Unit 3 Запис от срещата на 15 март 2022
Unit 4 Запис от срещата на 20 април 2022
Unit 5 Запис от срещата на 18 май 2022
Unit 6 Запис от срещата 15 юни 2022
Unit 7 Запис от срещата на 12 юли 2022
Unit 8 Запис от срещата на 10 август 2022
Unit 9 Запис от срещата на 7 септември 2022
Unit 10 Групова сесия - октомври 2022
Unit 11 Групова сесия - ноември 2022
Unit 12 Групова сесия - декември 2022
Powered By WP Courseware