Коучинг програма Calivita 2022

Записи от груповите коучинг сесии

Module 1 Записи от срещите
Lesson 1 Запис от срещата на 13 януари 2022
Lesson 2 Запис от срещата на 10 февруари 2022
Lesson 3 Запис от срещата на 15 март 2022
Lesson 4 Запис от срещата на 20 април 2022
Lesson 5 Запис от срещата на 18 май 2022
Lesson 6 Запис от срещата 15 юни 2022
Lesson 7 Запис от срещата на 12 юли 2022
Lesson 8 Запис от срещата на 10 август 2022
Lesson 9 Запис от срещата на 7 септември 2022
Lesson 10 Запис от срещата на 20 октомври 2022
Lesson 11 Запис от срещата на 17 ноември 2022
Lesson 12 Запис от срещата на 15 декември 2022
Powered By WP Courseware