Запис от срещата на 17 ноември 2022

Моля влез в системата, за да можеш да видиш този курс.