Коучинг програма Calivita

Записи от груповите коучинг сесии

Module 1 Плащане с карта
Lesson 1 Плащане на коучинг програма - 197 лева  
Module 2 Записи от сесиите
Lesson 1 Запис от сесията на 15 октомври 2019 г.  
Lesson 2 Запис от срещата на 29 октомври 2019 г.  
Lesson 3 Запис от срещата на 13 ноември 2019 г.  
Lesson 4 Групова коучинг сесия - 27 ноември 2019 г.  
Lesson 5 Запис от срещата на 11 декември 2019 г.  
Lesson 6 Запис от срещата на 17 декември 2019 г.  
Lesson 7 Запис от срещата на 14 януари 2020  
Lesson 8 Запис от срещата на 28 януари 2020 г.  
Lesson 9 Запис от срещата на 13 февруари 2020 г.  
Lesson 10 Запис от срещата на 26 февруари 2020 г.  
Lesson 11 Запис от срещата на 10 март 2020  
Lesson 12 Запис от сесията на 15 март 2020 г.  
Lesson 13 Запис от срещата на 25 март 2020  
Lesson 14 Запис от срещата на 6 април 2020  
Lesson 15 Запис от срещата на 21 април 2020  
Lesson 16 Запис от сесията на 5 май 2020  
Lesson 17 Запис от сесията на 19 май 2019 г.  
Lesson 18 Запис от срещата на 4 юни 2020  
Lesson 19 Запис от срещата на 17 юни 2020  
Lesson 20 Запис от срещата на 27 юни 2020  
Lesson 21 Запис от срещата на 16 юли 2020  
Lesson 22 Запис от срещата на 30 юли 2020  
Lesson 23 Запис от срещата на 13 август 2020  
Lesson 24 Запис от срещата на 24 август 2020  
Lesson 25 Запис от срещата на 8 септември 2020  
Lesson 26 Запис от срещата на 16 септември 2020  
Lesson 27 Запис от срещата на 24 октомври 2020  
Module 3 Видео уроци
Lesson 1 Програмирай в себе си нагласа за успех  
Lesson 2 Грабващо послание: твоята асансьорна реч  
Powered By WP Courseware