Коучинг програма Calivita

Записи от груповите коучинг сесии

Module 1 Плащане с карта
Unit 1 Плащане на коучинг програма - 197 лева
Module 2 Записи от сесиите
Unit 1 Запис от сесията на 15 октомври 2019 г.
Unit 2 Запис от срещата на 29 октомври 2019 г.
Unit 3 Запис от срещата на 13 ноември 2019 г.
Unit 4 Групова коучинг сесия - 27 ноември 2019 г.
Unit 5 Запис от срещата на 11 декември 2019 г.
Unit 6 Запис от срещата на 17 декември 2019 г.
Unit 7 Запис от срещата на 14 януари 2020
Unit 8 Запис от срещата на 28 януари 2020 г.
Unit 9 Запис от срещата на 13 февруари 2020 г.
Unit 10 Запис от срещата на 26 февруари 2020 г.
Unit 11 Запис от срещата на 10 март 2020
Unit 12 Запис от сесията на 15 март 2020 г.
Unit 13 Запис от срещата на 25 март 2020
Unit 14 Запис от срещата на 6 април 2020
Unit 15 Запис от срещата на 21 април 2020
Unit 16 Запис от сесията на 5 май 2020
Unit 17 Запис от сесията на 19 май 2019 г.
Unit 18 Запис от срещата на 4 юни 2020
Unit 19 Запис от срещата на 17 юни 2020
Unit 20 Запис от срещата на 27 юни 2020
Unit 21 Запис от срещата на 16 юли 2020
Unit 22 Запис от срещата на 30 юли 2020
Unit 23 Запис от срещата на 13 август 2020
Unit 24 Запис от срещата на 24 август 2020
Unit 25 Запис от срещата на 8 септември 2020
Unit 26 Запис от срещата на 16 септември 2020
Unit 27 Запис от срещата на 24 октомври 2020
Module 3 Видео уроци
Unit 1 Програмирай в себе си нагласа за успех
Unit 2 Грабващо послание: твоята асансьорна реч
Powered By WP Courseware