Запис от срещата на 13 ноември 2019 г.

Моля влез в системата, за да можеш да видиш този курс.