Запис от срещата на 13 февруари 2020 г.

Моля влез в системата, за да можеш да видиш този курс.