Запис от срещата на 4 юни 2020

Моля влез в системата, за да можеш да видиш този курс.