Запис от срещата на 27 юни 2020

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Завърши ли този урок? Ако да - маркирай го като завършен.