Запис от срещата на 16 юли 2020

Моля влез в системата, за да можеш да видиш този курс.