Запис от срещата на 24 октомври 2020

Моля влез в системата, за да можеш да видиш този курс.