Запис от срещата на 10 март 2020

Моля влез в системата, за да можеш да видиш този курс.