Коучинг програма – 997 лева

В този раздел имате възможност да заплащате месечните си такси по сапфирената програма Бизнес растеж, както и да управлявате както имейли и подсещания бихте искали да получавате във връзка с програмата.

Module 1 Условия по програмата
Lesson 1 Условия по програмата
Module 2 Плащане
Lesson 1 Плащане на месечна такса по коучинг програма - 997 лева
Powered By WP Courseware