Коучинг тренинг

Module 1 Записи от сесиите
Lesson 1 Умения за разбиране на света другия човек
Lesson 2 Изграждане на рапорт
Lesson 3 Три стъпки за промяна – Leverage, Прекъсване на схемата
Lesson 4 Три стъпки за промяна – Закотви ново поведение
Lesson 5 Анализ/оценка на нуждите
Lesson 6 Ловкост на езика: Мета-фрейм, Стратегия на реалността, Модел на света
Lesson 7 Ловкост на езика: Промяна на размера на рамката, Смаляване, Йерархия на ценностите
Lesson 8 Ловкост на езика: Последици, Промяна на фрейма
Lesson 9 Ловкост на езика: Алтернативен резултат, Метафора
Lesson 10 Ловкост на езика: Контра-пример, Намерение
Lesson 11 Заключителна сесия
Powered By WP Courseware