Коучинг тренинг

Module 1 Записи от сесиите
Lesson 1 Умения за разбиране на света другия човек  
Lesson 2 Изграждане на рапорт  
Lesson 3 Три стъпки за промяна – Leverage, Прекъсване на схемата  
Lesson 4 Три стъпки за промяна – Закотви ново поведение  
Lesson 5 Анализ/оценка на нуждите  
Lesson 6 Ловкост на езика: Мета-фрейм, Стратегия на реалността, Модел на света  
Lesson 7 Ловкост на езика: Промяна на размера на рамката, Смаляване, Йерархия на ценностите  
Lesson 8 Ловкост на езика: Последици, Промяна на фрейма  
Lesson 9 Ловкост на езика: Алтернативен резултат, Метафора  
Lesson 10 Ловкост на езика: Контра-пример, Намерение  
Lesson 11 Заключителна сесия  
Powered By WP Courseware