Други ресурси

Допълнителни ресурси към коучинг програмите

Module 1 Допълнителни ресурси към коучинг програмите
Lesson 1 Допълнителна подкрепа към програмите
Lesson 2 Контактите на фирми и хора, които аз препоръчвам
Lesson 3 Затворена FB група на всички клиенти
Lesson 4 Как да се настрои изгледът на ФБ постинг с линк от сайта
Lesson 5 Facebook реклама с помощта на Бизнес мениджър
Lesson 6 Видео тренинг: Как да постигаш целите си
Lesson 7 Бонус сесия по технологични въпроси - 26 януари 2021
Powered By WP Courseware