Други ресурси

Допълнителни ресурси към коучинг програмите

Module 1 Допълнителни ресурси към коучинг програмите
Unit 1 Допълнителна подкрепа към програмите
Unit 2 Контактите на фирми и хора, които аз препоръчвам
Unit 3 Затворена FB група на всички клиенти
Unit 4 Как да се настрои изгледът на ФБ постинг с линк от сайта
Unit 5 FB реклама - видео тренинг
Unit 6 Видео тренинг: Как да постигаш целите си
Unit 7 Бонус сесия по технологични въпроси - 26 януари 2021
Powered By WP Courseware