Други ресурси

Допълнителни ресурси към коучинг програмите

Module 1 Допълнителни ресурси към коучинг програмите
Lesson 1 Допълнителна подкрепа към програмите
Lesson 2 Контактите на фирми и хора, които аз препоръчвам
Lesson 3 Затворена FB група на всички клиенти
Lesson 4 Как да се настрои изгледът на ФБ постинг с линк от сайта
Lesson 5 FB реклама - видео тренинг
Lesson 6 Видео тренинг: Как да постигаш целите си
Powered By WP Courseware