Други ресурси

Допълнителни ресурси към коучинг програмите

Module 1 Допълнителни ресурси към коучинг програмите
Lesson 1 Допълнителна подкрепа към програмите  
Lesson 2 Контактите на фирми и хора, които аз препоръчвам  
Lesson 3 Затворена FB група на всички клиенти  
Lesson 4 Как да се настрои изгледът на ФБ постинг с линк от сайта  
Lesson 5 Facebook реклама с помощта на Бизнес мениджър  
Lesson 6 Видео тренинг: Как да постигаш целите си  
Lesson 7 Бонус сесия по технологични въпроси - 26 януари 2021  
Powered By WP Courseware