Експертни сесии Facebook маркетинг с Иван Кузманов

1 сесия на месец

Module 1 Задай предварително въпроса си
Lesson 1 Линк за включване и форма за предварително задаване на въпроси към Иван Кузманов  
Module 2 Записи от сесиите
Lesson 1 Запис от сесия ФБ маркетинг - 9 ноември 2022  
Lesson 2 Запис от сесия ФБ маркетинг - 14 декември 2022  
Lesson 3 Запис от сесия ФБ маркетинг - 11 януари 2023  
Lesson 4 Запис от сесия ФБ маркетинг - 8 февруари 2023  
Lesson 5 Запис от сесия ФБ маркетинг - 15 март 2023  
Lesson 6 Запис от сесия ФБ маркетинг – 12 април 2023  
Lesson 7 Запис от сесия ФБ маркетинг – 3 май 2023  
Lesson 8 Запис от сесия ФБ маркетинг – 7 юни 2023  
Lesson 9 Запис от сесия ФБ маркетинг - 12 юли 2023  
Lesson 10 Запис от сесия ФБ маркетинг - 9 август 2023  
Lesson 11 Запис от сесия ФБ маркетинг - 13 септември 2023  
Lesson 12 Запис от сесия ФБ маркетинг - 4 октомври 2023  
Lesson 13 Запис от сесия ФБ маркетинг – 8 ноември 2023  
Lesson 14 Запис от сесия ФБ маркетинг – 6 декември 2023  
Lesson 15 Запис от сесия ФБ Маркетинг - 9 януари 2024  
Lesson 16 Запис от сесия ФБ маркетинг – 8 февруари 2024  
Lesson 17 Запис от сесия ФБ маркетинг – 6 март 2024  
Lesson 18 Запис от сесия ФБ маркетинг – 10 април 2024  
Lesson 19 Запис от сесия ФБ маркетинг – 9 май 2024  
Powered By WP Courseware