Експертни сесии Нагласа с Румяна Николова

Module 1 Задай предварително въпроса си
Lesson 1 Линк за включване и форма за предварително задаване на въпроси към Румяна Николова  
Module 2 Записи от сесиите
Lesson 1 Запис от сесия Нагласа - 18 ноември 2022  
Lesson 2 Запис от сесия Нагласа - 9 декември 2022  
Lesson 3 Запис от сесия Нагласа - 27 януари 2023  
Lesson 4 Запис от сесия Нагласа - 24 февруари 2023  
Lesson 5 Запис от сесия Нагласа - 31 март 2023  
Lesson 6 Запис от сесия Нагласа - 27 април 2023  
Lesson 7 Запис от сесия Нагласа - 26 май 2023  
Lesson 8 Запис от сесия Нагласа - 30 юни 2023  
Lesson 9 Запис от сесия Нагласа - 28 юли 2023  
Lesson 10 Запис от сесия Нагласа - 25 август 2023  
Lesson 11 Запис от сесия Нагласа - 29 септември 2023  
Lesson 12 Запис от сесия Нагласа - 27 октомври 2023  
Lesson 13 Запис от сесия Нагласа - 24 ноември 2023 г.  
Lesson 14 Запис от сесия Нагласа - 22 декември 2023  
Lesson 15 Запис от сесия Нагласа – 26 януари 2024  
Lesson 16 Запис от сесия Нагласа – 1 март 2024  
Lesson 17 Запис от сесия Нагласа - 29 март 2024  
Lesson 18 Запис от сесия Нагласа – 26 април 2024  
Lesson 19 Запис от сесия Нагласа – 31 май 2024  
Lesson 20 Запис от сесия Нагласа – 28 юни 2024  
Powered By WP Courseware