Уъркшоп Фокус и въвеждане – 20 февруари 2024

Това е онлайн уъркшоп, който ще се провежда веднъж на тримесечие – между нашите Трансформиращи дни.
По време на този уъркшоп ще се фокусираме върху:

  • Какво постигна от последния Трансформиращ ден досега
  • Какви корекции трябва да направиш, за да се придвижваш още по-бързо към твоите тримесечни цели
  • Ще направим ревизия на ключовите действия, с които можеш да постигнеш твоите резултати.

Целта ни е да се заредим с мотивация за действие, защото понякога имаме трудности, които ни изваждат от най-силното ни и продуктивно състояние. По същия начин понякога се случва да загубим и фокуса си от нещата, които са истински важни за нашия успех – така че ще поработим и към това да върнеш или засилиш още повече твоя фокус. Ще има и време за „въпроси и отговори“ и „горещ стол“.

Тук можеш да видиш записите от проведените досега срещи, а следващите насрочени са:

  • 04.03.2020 г. – сряда, от 15:00 до 18:00 часа
Module 1 Запис от срещата на 28 fewruari 2023
Lesson 1 Запис от срещата на 20 февруари 2024  
Powered By WP Courseware