Запис от срещата на 29 май 2018 г.

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Премина ли този урок? Ако да - маркирай го като завършен.