Коучинг програма HERBALIFE – групови сесии

2 групови коучинг сесии

Module 1 Насрочване на срещите
Lesson 1 Насрочване на срещите
Module 2 Групови коучинг сесии
Lesson 1 Запис от срещата на 1 октомври 2020
Lesson 2 Запис от срещата на 22 октомври 2020
Lesson 3 Запис от срещата на 5 ноември 2020
Lesson 4 Запис от срещата на 19 ноември 2020
Lesson 5 Запис от срещата на 3 декември 2020
Lesson 6 Запис от срещата на 17 декември 2020
Lesson 7 Запис от срещата на 7 януари 2021
Lesson 8 Запис от срещата на 28 януари 2021
Lesson 9 Запис от срещата на 11 февруари 2021
Lesson 10 Запис от срещата на 24 февруари 2021
Lesson 11 Групова коучинг сесия 1 - март 2021
Lesson 12 Групова коучинг сесия 2 - март 2021
Lesson 13 Групова коучинг сесия 1 - април 2021
Lesson 14 Групова коучинг сесия 2 - април 2021
Powered By WP Courseware