Индивидуални коучинг сесии с Ивайла Янкова по Сапфирена програма

Насрочване и подготвителна форма за срещите

Module 1 Сапфирена коучинг сесия - график и подготвителна форма
Lesson 1 Индивидуална коучинг сесия с Ивайла Янкова - насрочване  
Lesson 2 Подготовка за коучинг сесиите  
Powered By WP Courseware