Индивидуални коучинг сесии с Румяна Николова по Сапфирена програма

Насрочване и подготвителна форма за срещите

Module 1 Насрочване и подготовка
Lesson 1 Индивидуални коучинг сесии с Румяна Николова - насрочване  
Lesson 2 Подготовка за коучинг сесиите  
Powered By WP Courseware