МЛМ коучинг програма – условия и плащане

В този раздел имате възможност да заплащате месечните си такси по сапфирената програма Бизнес растеж, както и да управлявате както имейли и подсещания бихте искали да получавате във връзка с програмата.

Module 1 Условия по програмата
Lesson 1 Условия на програмата
Module 2 Плащане на месечните такси по програмата
Lesson 1 Плащане на месечна такса по коучинг програма
Lesson 2 Индивидуална коучинг сесия с Александър Николов
Powered By WP Courseware