МЛМ коучинг програма – втора година

В този раздел имате възможност да заплащате месечните си такси по сапфирената програма Бизнес растеж, както и да управлявате както имейли и подсещания бихте искали да получавате във връзка с програмата.

Module 1 Плащане на месечната такса
Lesson 1 Плащане на месечната такса - година 2
Lesson 2 Индивидуална коучинг сесия с Александър Николов
Powered By WP Courseware