Допълнителни ресурси

Допълнителни ресурси към програмата

Module 1 0
Lesson 1 Контактите на фирми и хора, които аз препоръчвам
Lesson 2 Затворена FB група на клиентите по МЛМ коучинг програмата
Lesson 3 Как да се настрои изгледът на ФБ постинг с линк от сайта
Lesson 4 Facebook реклама с помощта на Бизнес мениджър
Lesson 5 Видео тренинг: Как да постигаш целите си
Lesson 6 Бонус сесия по технологични въпроси - 26 януари 2021
Powered By WP Courseware