Нагласи и умения в новата реалност

Мултимедийно обучение с Гергана Маркова

Module 1 Видео
Lesson 1 Три ключови нагласи и три ключови умения за пълноценни взаимоотношения в новата реалност  
Powered By WP Courseware