Ден за стратегическо планиране на 2023 година

Запис на събитието от 2 декември 2022

Module 1 Записи от събитието
Lesson 1 Сесия 1  
Lesson 2 Сесия 2  
Lesson 3 Материали към Ден за стратегическо планиране на 2023 година  
Powered By WP Courseware