Ден за стратегическо планиране на 2023 година

Запис на събитието от 2 декември 2022

Module 1 Записи от събитието
Lesson 1 Сесия 1
Lesson 2 Сесия 2
Lesson 3 Материали към Ден за стратегическо планиране на 2023 година
Powered By WP Courseware