Ден за стратегическо планиране на 2024 година

Запис на събитието от 8 декември 2023

Module 1 Записи от събитието
Lesson 1 Сесия 1  
Lesson 2 Сесия 2  
Lesson 3 Материали към Ден за стратегическо планиране на 2024 година  
Powered By WP Courseware