Как да създадеш убеденост у клиентите, така че те да купуват повече и по-често

Какви грешки да не допускаш, когато влияеш на клиентите и ги убеждаваш да купят от теб? Как да представиш продукта/услугата си така, че въздействието ти да е силно? Какво е важно да направиш, за да стимулираш клиента да действа веднага?
Какъв хипнотичен език да използваш, за да увеличиш желанието на клиента?

Module 1 Аудио запис
Lesson 1 Как да създадеш убеденост у клиентите, така че те да купуват повече и по-често?  
Powered By WP Courseware