Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – февруари 2021

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии СТАРТ - януари 2021
Lesson 1 Запис от срещата на 2 февруари 2021  
Lesson 2 Запис от срещата на 9 февруари 2021 (бонус сесия)  
Lesson 3 Запис от срещата на 17 февруари 2021  
Powered By WP Courseware