Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – март 2021

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии СТАРТ - януари 2021
Lesson 1 Запис от срещата на 2 март 2021  
Lesson 2 Запис от срещата на 10 март 2021 - бонус сесия  
Lesson 3 Запис от срещата на 18 март 2021  
Powered By WP Courseware