Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – април 2021

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии СТАРТ - април 2021
Unit 1 Запис от срещата (видео и аудио) на 13 април 2021
Unit 2 Запис от срещата (видео и аудио) на 22 април 2021 - сесия с Ивайла
Unit 3 Запис от срещата на 27 април 2021
Powered By WP Courseware