Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – април 2021

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии СТАРТ - април 2021
Lesson 1 Запис от срещата (видео и аудио) на 13 април 2021  
Lesson 2 Запис от срещата (видео и аудио) на 22 април 2021 - сесия с Ивайла  
Lesson 3 Запис от срещата на 27 април 2021  
Powered By WP Courseware