Програма БИЗНЕС РАСТЕЖ – групови сесии Старт – юни 2021

2 групови коучинг сесии

Module 1 Групови коучинг сесии СТАРТ - юни 2021
Lesson 1 Запис от срещата на 9 юни 2021
Lesson 2 Запис от срещата на 16 юни 2021 - сесия с Ивайла
Lesson 3 Запис от срещата на 22 юни 2021
Powered By WP Courseware