Запис от срещата на 5 август 2021 – сесия с Ивайла

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Премина ли този урок? Ако да - маркирай го като завършен.